Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO)

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO)

Η VAPGROUP παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εναρμονιστούν με διεθνή πρότυπα τυποποίησης και να τεκμηριώσουν μέσω της πιστοποίησης την ικανότητά τους να παράγουν προϊόντα ή να παρέχουν υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των προτύπων αυτών, ώστε να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Γιατί είναι απαραίτητη η εφαρμογή τους  Αποτελεί […]

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO) Read More »

ISO 27001: Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών

Το ISO 27001 αποτελεί προδιαγραφή για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, εμπορίου και υπηρεσιών και η εφαρμογή του δεν περιορίζεται μόνο στις πληροφορίες που αποθηκεύονται σε Η/Υ. Οποιαδήποτε μορφή και αν έχουν οι πληροφορίες, με οποιοδήποτε τρόπο και αν αυτές διαμοιράζονται ή αποθηκεύονται, το ISO 27001

ISO 27001: Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών Read More »

Υπηρεσίες Κατάταξης Ξενοδοχείων και Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων

Η VAPGROUP παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τα ξενοδοχεία-καταλύματα που επιθυμούν να εναρμονιστούν με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον τουρισμό και να τεκμηριώσουν μέσω της πιστοποίησης την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του προτύπου αυτού, ώστε να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο

Υπηρεσίες Κατάταξης Ξενοδοχείων και Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων Read More »