Λοιπές Υπηρεσίες

ISO 27001: Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών

Το ISO 27001 αποτελεί προδιαγραφή για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, εμπορίου και υπηρεσιών και η εφαρμογή του δεν περιορίζεται μόνο στις πληροφορίες που αποθηκεύονται σε Η/Υ. Οποιαδήποτε μορφή και αν έχουν οι πληροφορίες, με οποιοδήποτε τρόπο και αν αυτές διαμοιράζονται ή αποθηκεύονται, το ISO 27001 […]

ISO 27001: Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών Read More »

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων – GDPR

Ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων GDPR 679/2016 ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016 και εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 ως νομοθέτημα αμέσου εφαρμογής από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κανονισμός ρυθμίζει τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων σχετικά με: τα προσωπικά τους δεδομένα, την επεξεργασία

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων – GDPR Read More »

Real Estate

Σύμβουλοι ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας (Real Estate) Η VAPGROUP είναι μία διαρκώς ανελισσόμενη εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στο χώρο της εκμετάλλευσης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρίας μας έχουν πανελλαδική εμβέλεια μέσω δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών μας και το σύνολο των διαδικασιών που υλοποιούνται είναι ειδικά σχεδιασμένες και απόλυτα εξειδικευμένες στις ανάγκες του κάθε

Real Estate Read More »

Σύμβουλοι Προώθησης Εξαγωγών

Η VAPGROUP με μακρόχρονη και αναμφισβήτητη εμπειρία στις εξαγωγές, αντιλαμβανόμενη το δύσκολο και ταυτόχρονα ασταθές οικονομικό περιβάλλον που κινούνται οι επιχειρήσεις στο επίπεδο των πωλήσεων από την μείωση της εσωτερικής κατανάλωσης, πιστεύει ότι διέξοδος από το οικονομικό τέλμα είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Η εταιρεία μας διαθέτει στο δυναμικό της εξειδικευμένα στελέχη που στόχο

Σύμβουλοι Προώθησης Εξαγωγών Read More »