Αναπτυξιακός Ν. 4487/2022 – Καθεστώς “Επιχειρηματικότητα 360°”

Έναρξη Υποβολής αιτήσεων : 9/1/2023 Λήξη Υποβολής αιτήσεων : 10/04/2023 Προβλέπεται ενίσχυση μέχρι 75% με βάση τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή εγκατάστασης. Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που δεν συγκαταλέγονται στις κατηγορίες για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση …

Αναπτυξιακός Ν. 4487/2022 – Καθεστώς “Επιχειρηματικότητα 360°” Διαβάστε Περισσότερα »