Ενεργά Καθεστώτα Ν.Αναπτυξιακού Ν.4487/2022

Νέο Μεγάλο Πρόγραμμα για τουριστικές Επιχειρήσεις

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Παράταση μέχρι τις 29/12/2023 για το Καθεστώς “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” του Αναπτυξιακού Νόμου   Β’ κύκλος Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 12/6/2023 Λήξη υποβολής αιτήσεων: 29/12/2023 Η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της […]

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Read More »

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων που αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών, είναι ο σκοπός του παρόντος καθεστώτος Δικαιούχοι και εξαιρούμενοι ενισχύσεων Α. Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το καθεστώς, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Read More »

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Παράταση μέχρι τις 29/12/2023 για το Καθεστώς “Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα”   Β’ Κύκλος Άνοιγμα υποβολής αιτήσεων: 1/6/2023 Λήξη υποβολής αιτήσεων: 29/12/2023 Η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης είναι ο σκοπός του παρόντος καθεστώτος, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων για τα οποία θεσπίζεται ειδικό καθεστώς, και των επενδυτικών

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Read More »