Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παροχή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Στην VAPGROUP πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει προστατεύεται και να ενισχύεται, γιατί αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό κύτταρο στην οικονομική ζωή της χώρας. Ιδιαίτερα δε στις ημέρες μας που η οικονομική κρίση γιγαντώνεται, ο επιχειρηματικός κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με ένα σύνολο προκλήσεων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιμη πορεία […]

Παροχή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών Read More »

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων

Η VAPGROUP λόγω της σημαντικής εμπειρίας της στην Διοίκηση & Διαχείριση (project management) παρέχει ένα ευρύτατο φάσμα ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που σαν στόχο έχουν: Την ενδυνάμωση του αναπτυξιακού χαρακτήρα τους Την βελτιστοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας τους Την επίτευξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων που τις καθιστούν ανταγωνιστικές Την ανάπτυξη προηγμένων και καινοτομικών μεθόδων λειτουργίας και διοίκησης Ενδεικτικά αναφέρουμε

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Read More »

Χρηματοδότηση και Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

Η VAPGROUP είναι εξειδικευμένη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Μέσω του επιστημονικού της δυναμικού αλλά και βασιζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία της σε ζητήματα οικονομικών ενισχύσεων των επιχειρήσεων, είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υπαγωγή του επενδυτικού

Χρηματοδότηση και Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων Read More »