Ψηφιακές Συναλλαγές

Ξεκίνησε η έκδοση των vouchers του Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 ξεκίνησε σταδιακά η διαδικασία έκδοσης επιταγών (vouchers) από τους δικαιούχους του Προγράμματος “Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ”, ξεκινώντας από την Κατηγορία 1 και την Κατηγορία 2.

Για την έκδοση των επιταγών του, ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να εισέλθει στον λογαριασμό του (στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης) και να επιλέξει το πεδίο “Έκδοση & Διαχείριση Επιταγών”.

Η επιταγή που θα εκδώσουν οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει το ποσό της επιχορήγησης που αναλογεί σε κάποιο τιμολόγιο. Το υπόλοιπο ποσό του τιμολογίου θα εξοφληθεί από τον ωφελούμενο.

Το τελικό ποσό της επιχορήγησης όμως εξαρτάται από ένα σύνολο κανόνων και περιορισμών που ελέγχονται τη στιγμή της εξαργύρωσης. Για παράδειγμα, εξαρτάται από την αξία του προϊόντος, τη μέγιστη αποδεκτή τιμή μονάδας, τον αριθμό των αδειών/προϊόντων που δικαιούται ο ωφελούμενος κλπ. Κάθε υπέρβαση ή περιορισμός μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του τελικού ποσού επιχορήγησης. Έτσι, κατά τη χρήση μίας επιταγής, είναι πιθανό να εξαργυρωθεί ποσό χαμηλότερο της ονομαστικής αξίας της επιταγής με την οποία αρχικά εκδόθηκε (από το ποσό δηλαδή που δηλώθηκε στην φόρμα). Το υπόλοιπο ποσό (ονομαστική αξία μείον ποσό τελικής εξαργύρωσης) δεν επιστρέφεται – δεν μπορεί να αξιοποιηθεί κάπου αλλού.

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να μη μείνει σημαντικό ποσό της επιχορήγησης αναξιοποίητο, είναι σημαντικό ο ωφελούμενος να εκδίδει επιταγές με τη σωστή αξία, αυτή δηλαδή που ταιριάζει στα δεδομένα μίας συγκεκριμένης τιμολόγησης. Ο προμηθευτής που θα επιλέξει ο ωφελούμενος μπορεί να τον βοηθήσει να υπολογίσει το ποσό επιχορήγησης, παρέχοντας για παράδειγμα μία ενδεικτική προσφορά, πριν ο ωφελούμενος προχωρήσει στην έκδοση των αντίστοιχων επιταγών.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι οι επιταγές μπορούν να εκδίδονται καθ’ όλη τη διάρκεια αγορών του Προγράμματος. Δεν είναι απαραίτητο η έκδοση των επιταγών να γίνει άμεσα.