Πρόγραμμα Νέων Επιχειρηματιών ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) με έμφαση στην Ψηφιακή Οικονομία

1η Τροποποίηση Προγράμματος “Πράσινος Μετασχηματισμός”

Οι αλλαγές αφορούν, μεταξύ άλλων:

Επιλέξιμους Τομείς Δραστηριότητας, Επιλέξιμες Δαπάνες και Απαιτούμενα Δικαιολογητικά.

Τροποποίηση