Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Συνεχίζονται οι υποβολές για τα Προγράμματα α) Νέες Τουριστικές Επιχειρήσεις β) Νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Συνεχίζονται μέχρι 22/3/2024, οι υποβολές για τα δυο μεγάλα ενεργά Προγράμματα ενίσχυσης νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

α) Δράση “Ενίσχυση Νέων Τουριστικών ΜΜΕ”

Δείτε περισσότερα

 

β) Δράση “Ενίσχυση Νέων ΜΜΕ”

Δείτε περισσότερα

 


Η VAPGROUP στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της στα προγράμματα ΕΣΠΑ, αναλαμβάνει την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας.  Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  επικοινωνήστε  μαζί μας, τηλ. 2610 346 500  κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr