Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Απόφαση Έκδοσης Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την Δράση “Ψηφιακά Εργαλεία”, του Προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στους παρακάτω συνδέσμους:

Κατηγορία 1 – Προσωρινά

Κατηγορία 2 – Προσωρινά

Κατηγορία 3 – Προσωρινά

Κατηγορία 4 – Προσωρινά

Απορριφθέντες

Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την υποβολή και τελική κρίση επί τυχόν ενστάσεων, που θα γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σε αποκλειστική προθεσμία 7 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων.