Ψηφιακές Συναλλαγές

Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» – Απόφαση Ένταξης Δικαιούχων

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ».

Κατηγορία 1 – Οριστικά

Κατηγορία 2 – Οριστικά

Κατηγορία 3 – Οριστικά

Κατηγορία 4 – Οριστικά

Δείτε το του Προγράμματος

Δείτε το του Προγράμματος

 

Η έκδοση των επιταγών του Προγράμματος θα εκκινήσει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2023.