Νέο Μεγάλο Πρόγραμμα για τουριστικές Επιχειρήσεις

1η Τροποποίηση Προγράμματος “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση”

Δημοσιεύτηκε η 1η Τροποποίηση του Προγράμματος “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση”

Με την τροποποίηση προστίθεται η ενότητα «5.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014, όπως ισχύει)», σύμφωνα με την οποία τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του Τομέα του Τουρισμού θα πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:

  • Ξενοδοχεία (Κατάταξη σε κατηγορία 4**** και άνω,  Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω)
  • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις “camping” (Κατάταξη σε κατηγορία 3*** και άνω)
  • Ξενώνες φιλοξενίας νέων

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις – 3)
    Σημειώνεται ότι το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.
  • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνωΕλάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες).

Περιλαμβάνονται επίσης αλλαγές στις Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών.

Επιπλέον, ειδικά και μόνο για επενδυτικά σχέδια σε δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων/λεωφορείων, είναι επιλέξιμη η προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς ηλεκτρικών με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Το όχημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και στην κυριότητα της επιχείρησης
  • Το όχημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πελάτες της επιχείρησης

Η τροποποίηση της Πρόσκλησης περιλαμβάνει επίσης και αλλαγές αναφορικά με τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής/Ένταξης, τον Πίνακα των βαθμολογούμενων κριτηρίων κ.ά.

Τροποποίηση