Παράταση υποβολών στα προγράμματα “Νέες ΜΜΕ” και “Νέες Τουριστικές ΜΜΕ”

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση των Προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»,

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, ορίζεται η Παρασκευή 22.03.2024 και ώρα 15:00

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Δείτε περισσότερα

 

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δείτε περισσότερα