Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης: Επενδυτικά σχέδια ύψους 10,53 δισ. ευρώ, υποβλήθηκαν το 2022 στο «Ελλάδα 2.0»

Στο δανειακό σκέλος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» μέσα στο 2022 υποβλήθηκαν 291 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό προϋπολογισμό τα 10,53 δισ. ευρώ.

Τα 4,5 δισ. ευρώ από αυτά αντιστοιχούν σε δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), 3,51 δισ. ευρώ σε κεφάλαια τραπεζών και 2,52 δισ. ευρώ σε ίδια συμμετοχή των επενδυτών.

Τα επενδυτικά σχέδια βρίσκονται σε διάφορα στάδια που προβλέπονται (π.χ. προ-έγκριση, αξιολόγηση, έγκριση, συμβασιοποίηση) και αφορούν διαφορετικούς κλάδους της εθνικής οικονομίας (βιομηχανία, λιανικό εμπόριο, ηλεκτροπαραγωγικές επενδύσεις – ΑΠΕ, τηλεπικοινωνίες, τουρισμό και υπηρεσίες).

Οι 167 από τις 297 προτάσεις, συνολικού ύψους 2,25 δισ. ευρώ, προέρχονται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ΜμΕ.

Ήδη έχουν υπογραφεί 68 δανειακές συμβάσεις (έως 30.12.2022), με τον προϋπολογισμό τους να διαμορφώνεται σε 3,22 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, 1,20 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε δάνεια Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάπτυξης, 1,28 δισ. ευρώ προέρχονται από εμπορικές τράπεζες και τα υπόλοιπα 741 εκατ. ευρώ είναι η ίδια συμμετοχή των επενδυτών.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο των παραπάνω δανείων διαμορφώνεται σε 1,2% και η μέση διάρκεια αποπληρωμής των δανείων στα 11 έτη.

Η διαδικασία συνεχίζεται και τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θεωρούνται ένα πολύ σημαντικό και αξιόπιστο αναπτυξιακό εργαλείο.