1η Τροποποίηση Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός"

2η Τροποποίηση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δημοσιεύθηκε η 2η Τροποποίηση των Δράσεων της Πρόσκλησης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».

Στην 2η Τροποποίηση έγιναν κυρίως λεκτικές αλλαγές και προσθήκες τεχνικής φύσης, που δεν επηρεάζουν τα βασικά στοιχεία της Πρόσκλησης

Υπενθυμίζουμε ότι στην 1η Τροποποίηση, που είχε γίνει προ μηνών, σε κάθε μια από τις 3 Δράσεις του Προγράμματος υπήρχαν αλλαγές και διαφοροποιήσεις.

«Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Με την τροποποίηση αυτή μεταξύ άλλων αλλαγών προστίθενται στους επιλέξιμους ΚΑΔ οι ακόλουθοι:

  • 66.1/Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία,
  • 66.2/Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία και
  • 66.3/Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων,
  • 93.29.19.08 «Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής».

Επίσης, προστίθεται στις επιλέξιμες προς επιχορήγηση μορφές επιχειρήσεων η νομική μορφή «Συνεταιρισμός» και περιλαμβάνονται αλλαγές αναφορικά με τις έμμεσες δαπάνες, τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τεχνικά θέματα

«Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Με την τροποποίηση αυτή, μεταξύ άλλων αλλαγών προστίθενται οι ακόλουθοι ΚΑΔ:

66.1/Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία,
66.2/Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία και
66.3/Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων,
93.29.19.08 «Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής».

Επίσης, προστίθεται στις επιλέξιμες προς επιχορήγηση μορφές επιχειρήσεων η νομική μορφή «Συνεταιρισμός» και περιλαμβάνονται αλλαγές αναφορικά με τις έμμεσες δαπάνες,  τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τεχνικά θέματα.

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»

Με την τροποποίηση αυτή, μεταξύ άλλων αλλαγών, προστίθενται οι ΚΑΔ:

  • 66.1/Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία,
  • 66.2/Δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία,
  • 66.3/Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων,
    93.29.19.08 «Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής».

Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν τόσο τον Πίνακα ΚΑΔ επιλέξιμων στο Καν.1407/2013 (De minimis) όσο και τον Πίνακα ΚΑΔ επιλέξιμων στο καθεστώς Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ). Επιπλέον, στον Πίνακα ΚΑΔ που είναι επιλέξιμοι στο καθεστώς Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), διαγράφονται οι ΚΑΔ 61.10.43 «Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω καλωδιακών δικτύων» και 61.20.42 «Υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω ασύρματων δικτύων».

Επίσης, στις επιλέξιμες προς επιχορήγηση μορφές επιχειρήσεων προστίθεται η νομική μορφή «Συνεταιρισμός». Η τροποποίηση περιλαμβάνει επίσης αλλαγές σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων στη δράση, τις επιλέξιμες δαπάνες και διάφορα τεχνικά θέματα.

 

Για πληροφορίες σχετικά με τη Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» δες εδώ

 


Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας.  Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, τηλ. 2610 346 500  κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr