Απόφαση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών Δικαιούχων «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

by filiosgab_j647c827

Απόφαση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών Δικαιούχων «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

by

by

Εκδόθηκε η Απόφαση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών Δικαιούχων & του καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης θα πρέπει το αργότερο έως την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο Παράρτημα IV της αναλυτικής Πρόσκλησης. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Η προθεσμία έως την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

 Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ

 

 

Πηγή: ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Top