Απόφαση παράτασης προσκόμισης δικαιολογητικών ένταξης στη “Νεοφυή Επιχειρηματικότητα”

by filiosgab_j647c827

Απόφαση παράτασης προσκόμισης δικαιολογητικών ένταξης στη “Νεοφυή Επιχειρηματικότητα”

by

by

Ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έως και την Πέμπτη 07/09/2017 και ώρα 17:00.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση

Top