“Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ” – Απόφαση Ένταξης Κρατικών Ενισχύσεων στη Δράση

by filiosgab_j647c827

“Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ” – Απόφαση Ένταξης Κρατικών Ενισχύσεων στη Δράση

by

by

Ανακοινώθηκε η απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση

Top