“Αναβάθμιση ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” – Απόφαση Ένταξης Κρατικών Ενισχύσεων

by filiosgab_j647c827

“Αναβάθμιση ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” – Απόφαση Ένταξης Κρατικών Ενισχύσεων

by

by

Ανακοινώθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης  “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση

Top