Αναμενόμενο επιδοτούμενο πρόγραμμα για Μικρομεσαίες Τουριστικές Επιχειρήσεις.

by filiosgab_j647c827

Αναμενόμενο επιδοτούμενο πρόγραμμα για Μικρομεσαίες Τουριστικές Επιχειρήσεις.

by

by

 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία Νέας Τουριστικής Επιχείρησης και στη συνέχεια της υποστήριξης της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη της.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα μπορούν να λάβουν μέρος :

 Ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν σήμερα τουριστική επιχείρηση και θέλουν να ιδρύσουν μελλοντικά τουριστική επιχείρηση ή

 Ενδιαφερόμενοι που έχουν ήδη τουριστική επιχείρηση αλλά ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν νέα μονάδα με νέο σήμα ΕΟΤ και να επιδοτηθούν για τη νέα και μόνο τουριστική μονάδα ή

 Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει στο παρελθόν και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε προσδιορισμένους τουριστικούς ΚΑΔ.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 ξενοδοχεία διαφόρων κατηγοριών

 τουριστικά καταλύματα

 ενοικιαζόμενα δωμάτια

 camping

 θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

 υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ

 υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων

 υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων

 ταξιδιωτικά πρακτορεία

 οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων κτλ

Στο πρόγραμμα θα είναι επιλέξιμες και οι επιχειρήσεις καταλυμάτων που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

Οι αναμενόμενες επιλέξιμες προς επιδότηση δαπάνες είναι:

 κτιριακά

 μηχανήματα και εξοπλισμός

 ξενοδοχειακός εξοπλισμός

 εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας

 Η/Υ και λοιπά περιφερειακά

 λογισμικό και μηχανογραφικά συστήματα

 δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας

 δαπάνες προβολής – προώθησης – διαφήμισης – συμμετοχής σε εκθέσεις

 δαπάνες προσωπικού

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα είναι από 80.000 € έως 400.000 € και το ποσοστό επιδότησης θα είναι στο 40%.

Σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανεβαίνει σε 50%.

 

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ επικοινωνήστε άμεσα με τον κ. Βασίλη Πετρόπουλο,

τηλ. 2610 346500 κιν. 6944 71 54 54

e-mail: vasp@vapgroup.gr

 

Πηγή:aplan.gr

 

Top