Η Εταιρεία μας

Η Εταιρεία μας

by filiosgab_j647c827

Η VAPGROUP είναι μία διαρκώς ανελισσόμενη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Διαθέτει ένα άρτια καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με κύριο στόχο να παρέχει σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύτατο οικονομικό φάσμα.

Η υλοποίηση μίας επιχειρηματικής ιδέας ή οποιασδήποτε επενδυτικής πρότασης είναι μία πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί γνώση, εμπειρία και αναλυτική προσέγγιση και σκέψη. Η VAPGROUP υποστηρίζει τον επιχειρηματία και τον επενδυτή σε όλους τους τομείς της οικονομίας καθώς και σε διαφορετικά επίπεδα για την επιτυχημένη υλοποίηση των μελλοντικών του κινήσεων.

Στην μέση ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν και να αντιμετωπίσουν τους μεταβαλλόμενους νέους κανόνες των διεθνοποιημένων οικονομιών στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν τον ρόλο τους σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να αναπτυχθούν περαιτέρω με επιτυχία. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας κατά την διαδικασία της ανάπτυξης και εισόδου τους σε νέες αγορές στην Ελλάδα και διεθνώς, βασιζόμενοι στην εμπειρία μας και στο διακρατικό μας δίκτυο των συνεργαζόμενων οργανισμών και επιχειρήσεων.

Η εταιρεία μας μέσα από την πολυετή παρουσία της στον χώρο της παροχής υπηρεσιών συμβούλων έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών που περιλαμβάνουν Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Δήμους, Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα, Περιφέρειες, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας μας έχουν πανελλαδική εμβέλεια μέσω του δικτύου των συνεργατών μας και το σύνολο των διαδικασιών που υλοποιούνται, γίνονται σε στενή συνεργασία με την κάθε επιχείρηση, μεγιστοποιώντας το τελικό αποτέλεσμα.

Οι κυριότεροι τομείς δράσης της εταιρίας αναφέρονται κατωτέρω:

Υλοποίηση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων
Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός επιχειρήσεων
Ένταξη επιχειρήσεων και ιδιωτών σε προγράμματα χρηματοδότησης
Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και ιδιώτες
Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών (Κόκκινα δάνεια)
Μελέτη και υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO, TQM)
 Ίδρυση εταιρειών στο εξωτερικό
Κατασκευή Ιστοσελίδων – Διαφήμιση (web design-hosting-social media)
Υλοποίηση αναπτυξιακών και επενδυτικών δράσεων από κοινού με Φορείς και Oργανισμούς του Δημοσίου Τομέα καθώς και Τοπικών και Περιφερειακών Φορέων
 Σύμβουλοι προώθησης εξαγωγών
 Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εγκατάστασης σε έργα ΑΠΕ
 Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας (Real estate)
 Εμπλοκή σε Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες
 Περιφερειακή Ανάπτυξη
Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες
 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

 

 

Top