Τέταρτη (4) τροποποίηση της Πρόσκλησης της δράσης “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

by filiosgab_j647c827

Τέταρτη (4) τροποποίηση της Πρόσκλησης της δράσης “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

by

by

Ανακοινώθηκε η τέταρτη (4) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠαΝΕΚ)”, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση

Top