3η Παράταση υποβολής αιτήσεων για το μέτρο 4.2.1:”Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” με τελικό γεωργικό προϊόν

by filiosgab_j647c827

3η Παράταση υποβολής αιτήσεων για το μέτρο 4.2.1:”Μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” με τελικό γεωργικό προϊόν

by

by

Ανακοινώθηκε η 3η Παράταση της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) του ΠΑΑ 2014-2020 από την 16η Οκτωβρίου 2017 μέχρι και την 26η Οκτωβρίου 2017, ενώ της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας παραμένει μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2017.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση.

Top