“Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” – 2η Απόφαση Ένταξης Κρατικών Ενισχύσεων στη Δράση

by filiosgab_j647c827

“Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” – 2η Απόφαση Ένταξης Κρατικών Ενισχύσεων στη Δράση

by

by

Ανακοινώθηκε η 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», με ένταξη επιπλέον 335 πράξεων.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση

Top