“Επιχειρούμε Έξω” – Πρώτη (1) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων της Δράσης

by filiosgab_j647c827

“Επιχειρούμε Έξω” – Πρώτη (1) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων της Δράσης

by

by

Ανακοινώθηκε η τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020). Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 18/01/2018.
Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση

Top