“Έκτακτη Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Ψυχαγωγίας, Διοργάνωσης Εκδηλώσεων & Εκθέσεων, Τροφοδοσίας Εκδηλώσεων, Παροχής Υπηρεσιών Γυμναστηρίου & Σχολής Χορού”

by filiosgab_j647c827

“Έκτακτη Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Ψυχαγωγίας, Διοργάνωσης Εκδηλώσεων & Εκθέσεων, Τροφοδοσίας Εκδηλώσεων, Παροχής Υπηρεσιών Γυμναστηρίου & Σχολής Χορού”

by

by

 

«Έκτακτη επιχορήγηση επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολής χορού». 

Παράλληλα προτίθενται οι ακόλουθοι ΚΑΔ:

  • 10.85: Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών,
  • 56.10.11.06: Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα,
  • 90.02.12.00: Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων,
  • 90.02.12.01: Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων,
  • 93.21: Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων και
  • 93.29.11.06: Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής.

Διευκρινίζεται ότι ο ΚΑΔ 93.13.10.03 «Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή», ως μη επιλέξιμος στην παρούσα Δράση προστίθεται στην τελευταία παράγραφο της ενότητας 6.1 υπό την ένδειξη «Εξαιρουμένων των ΚΑΔ».

Top