Παράταση λήξης υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα: “Ενίσχυση των Πράσινων Επιχειρήσεων & Ανακύκλωσης”

by filiosgab_j647c827

Παράταση λήξης υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα: “Ενίσχυση των Πράσινων Επιχειρήσεων & Ανακύκλωσης”

by

by

Πρώτη (1) τροποποίηση – Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα: “Ενίσχυση των Πράσινων Επιχειρήσεων & Ανακύκλωσης”

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, ορίζεται η 13 Ιανουαρίου 2020.

 ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

Top