Παράταση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

by filiosgab_j647c827

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στην Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

by

by

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως την 31-01-2020.

Περισσότερα:

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Top