Μέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

by filiosgab_j647c827

Μέτρο 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

by

by

 

Το εν λόγω Μέτρο αφορά επιδοτήσεις για τη στήριξη αγροτών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

Το Μέτρο αποτελείται από τρεις δράσεις – επιδοτούμενα προγράμματα τα οποία προδημοσιεύτηκαν και αναμένεται η επίσημη προκήρυξή τους:

  • ΔΡΑΣΗ 4.2.1: Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)
  • ΔΡΑΣΗ 4.2.2: Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος Ι (Μη γεωργικό προϊόν)
  • ΔΡΑΣΗ 4.2.3: Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» πατήστε εδώ

Top